HVO is geopend op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Hierbij zijn de geldende coronamaatregelen voor bezoekers van toepassing. Medewerkers van de HVO geven aan hoe die worden toegepast.


Wie zijn wij

De vereniging Hergebruik voor Ontwikkelingswerk is in 1978 opgericht. HVO is een kringloopwinkel gevestigd in Heerhugowaard. De opbrengsten van tweedehands spullen komen ten goede aan projecten voor ontwikkelingswerk. De vereninging bestaat volledig uit vrijwilligers. Er zijn ongeveer zo'n twintig vrijwilligers werkzaam. Zo nu en dan werkt er een kracht mee die via de reclassering een alternatieve straf uitvoert.


Waar vindt u ons

HVO
Van Teylingenlaan 3
1701 AA Heerhugowaard
072 5714495
hvo-heerhugowaard@live.nl


hvo

Doelstellingen

1. Te komen tot een verdeling van rijkdom (geld, goed en gedachten) in de gehele wereld, die een menswaardig en vrij bestaan voor iedereen mogelijk maakt. Dit zowel economisch, sociaal als cultureel.
2. Het bevorderen van hergebruik en recycling van goederen om de verspilling in onze consumptiemaatschappij tegen te gaan en om ons milieu te ontlasten.


Om deze doelen te verwezenlijken, ondernemen de HVO-medewerkers het volgende:

1. Het verkopen van gratis beschikbaar gestelde goederen tegen prijzen welke in principe door iedereen op te brengen zijn.
2. Het financieel en op andere manieren steunen van ontwikkelingsprojecten in landen waar dan ook ter wereld.
3. Bewustwordingsactiviteiten: het verzamelen van informatie en het geven van voorlichting over ontwikkelingsprojecten.
4. Het leggen van contacten met en het steunen van organisaties die gelijksoortige doelen nastreven.

ANBI Vereniging

Statuten
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2019
Beleidsplan 2014-2020