Nieuws

HVO is geopend op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Hierbij zijn de geldende coronamaatregelen voor bezoekers van toepassing. Medewerkers van de HVO geven aan hoe die worden toegepast.


Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom

De procedure is als volgt: Na aanmelding van de nieuwe medewerker bij HVO ontvangt de potentiële medewerker enige informatie over HVO. Kort daarop volgt het intakegesprek waarin de potentiële kracht een en ander wordt verteld over het reilen en zeilen binnen HVO. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten of de potentiële medewerker een aantal keer mee gaat draaien binnen HVO. Na een periode van drie maanden wordt de potentiële kracht uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Van beide kanten kunnen er dan op- en/of aanmerkingen gemaakt worden. Aan de hand van die evaluatie wordt er besloten of de potentiële medewerker vaste medewerker wordt.